zakazky
Usnesení č. II/2010 z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Pěčín Tisk článku  

Usnesení č.II/2010 z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Pěčín
konaného dne 24.března 2010 v pohostinství U Urbanů od 19,-hodin
Přítomno 6 členů zastupitelstva, občané dle listiny přítomných.


1/ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :

a)- zapisovatele ze zasedání pana Ing.Petra Janovce , ověřovatele
zápisu ze zasedání M.Čámského a Jaromíra Grunda
b)- zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci zhotovení projektové
dokumentace pro stavební povolení „Kanalizace Pěčín – III.etapa“
d) – zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení
„Kanalizace Pěčín – III.etapa“ firmu Ekologický rozvoj a výstavba,
družstvo Pivovarská 661, 552 03 Česká Skalice
e)- smlouvu o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení
“ Kanalizace Pěčín – III.etapa“ firmu Ekologický rozvoj a výstavba,
družstvo Pivovarská 661, 552 03 Česká Skalice
f)- udělení plné moci Janě Škodové DIS, projektové asistentce společnosti ERV,
družstvo k zastupování obce Pěčín ve věcech týkajících se podání žádosti o
poskytnutí finanční podpory od Královéhradeckého kraje z programu „ Rozvoj
infrastruktury v oblasti vodního hospodářství obcí pod 2000obyvatel“
g) –mandátní smlouvu č.14/2010 uzavřenou mezi ERV družstvo Jaroměř, nám.
Československé armády 37, 551 01 Jaroměř na přípravu a organizační zajištění
podání žádosti pro dofinancování projektu z Královéhradeckého kraje z programu
„ Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství obcí pod 2000obyvatel“

2/ Zastupitelstvo pověřuje

a)- starostu a místostarostu obce jednáním a podpisem smlouvy se zhotovitelem
projektové dokumentace na akci „Kanalizace Pěčín – III.etapa“
3/ Bere na vědomí
Oznámení ceny vodného 21,-Kč a stočného 26,-Kč včetně DPH pro rok 2010

starosta obce - Miroslav Petr
místostarosta - Bc. David Jedlička
Jaroslav Papáček
Jaromír Grund

V Pěčíně dne : 24.3.2010

Usnesení č.II/2010  strana 1

07.06.2021
   Stanovení přechodné úpravy provozu

04.06.2021
   Závěrečný účet DSO Mikroreg. Rychnovsko

31.05.2021
   Změna provozní doby na poště v Pěčíně

31.05.2021
   Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství

25.05.2021
   Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v čp. 253

22.04.2021
   Zahájení řízení o Změně č. 1 ÚP Slatina nad Zdobnicí

© www2.pecin.cz a TH SOFT 2021  
created by Jiří Trojan 05/2010