zakazky
Usnesení č.VI/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pěčín Tisk článku  

Usnesení č.VI/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pěčín
konaného dne 11.srpna 2009 v pohostinství U Rychtáře od 20hodin


Přítomno .. členů zastupitelstva, občané dle listiny přítomných.


1/ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :
a)- zapisovatele ze zasedání pana Bc. Davida Jedličku, ověřovatele zápisu ze zasedání
Jaroslava Papáčka a Jaromíra Grunda
b)- zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci zhotovení projektové
dokumentace „ Kanalizace Pěčín pro východní část obce“
c)- sjednocení názvu akce „Kanalizace Pěčín pro východní část obce“ s podanou
žádostí o poskytnutí finanční podpory Královéhradeckého kraje a nadále používat
v dokumentech pouze název akce „Rekonstrukce ČOV a dobudování kanalizační
sítě v části obce Pěčín“
d) – zhotovitele projektové dokumentace „Rekonstrukce ČOV a dobudování
kanalizační sítě v části obce Pěčín“ firmu Ekologický rozvoj a výstavba, družstvo
Pivovarská 661, 552 03 Česká Skalice
e)- přijetí dotace pro obec Pěčín na zřízení pracoviště Czech POINT z operačního
programu zavádění ITC v územní veřejné správě – E goverment –
ve výši 79 837,--Kč.
f)- dodavatele na dodávku výpočetní techniky v rámci projektu Czech POINT firmu
INDIGO group s.r.o. Rychnov nad Kněžnou za cenu 81 951 ,-Kč včetně DPH
 

2/ Zastupitelstvo pověřuje
a)- starostu a místostarostu obce jednáním a podpisem smlouvy se zhotovitelem
projektové dokumentace na akce „ Rekonstrukce ČOV a dobudování kanalizační
sítě v části obce Pěčín“


starosta obce - Miroslav Petr
místostarosta - Bc. David Jedlička
Jaroslav Papáček
Jaromír Grund
 

V Pěčíně dne : 11.8.2009
Usnesení č.IV/2009

 

07.06.2021
   Stanovení přechodné úpravy provozu

04.06.2021
   Závěrečný účet DSO Mikroreg. Rychnovsko

31.05.2021
   Změna provozní doby na poště v Pěčíně

31.05.2021
   Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství

25.05.2021
   Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v čp. 253

22.04.2021
   Zahájení řízení o Změně č. 1 ÚP Slatina nad Zdobnicí

© www2.pecin.cz a TH SOFT 2021  
created by Jiří Trojan 05/2010