zakazky
Podnebí Tisk článku  

Podnebí je v Pěčíně spíše horské, náleží do klimatické oblasti "mírně teplá - MT2". Vyšší polohy jsou vystaveny působení zejména západních větrů, při letních bouřkách se porjevují silné větry jihovýchodních i Z směrů. Častý je přepadavý vítr "Polák" z Orlických hor. Pro chladná, sevřená údolí Zdobnice a Pěčínského potoka jsou charakteristické inverzní jevy.

Na Poláka i tehdejší podnebí se ostatně můžeme zeptat i pana učitele Krčmáře:

Několikráte za rok, zvláště v zimě, dostavuje se divoký vítr polák (vane od SV, z Polska), který způsobí zhusta mnoho škod stromoví, příbytkům i zvěři. Tak r. 1909 natropil v naších lesích škody nejméně za 20.000 K, otrhal střechy, zničil četná hnízda v lesích, zahradách i na poli.

Silnější deště odnášejí lehčí prst do potoků i do řek, ponechávajíce na prudších svazích jen štěrk a kamení. To děje se zvláště z jara, kdy nastane prudké tání sněhu a voda nemůže vsáknouti do země. Žene se ve velikých spoustách, vniká do stavení, zaplavuje údolí a vše ničí.

Veliká povodeň postihla obec na př. r. 1713, kdy odplaven byl i mlýn na Zdobnici. V novější době postihla obec r. 1902 povodeň a krupobití, r. 1903 průtrž mračen, r. 1907 průtrž mračen v Orlických horách byla příčinou nebývalého stoupnutí vody ve Zdobnici. Proti tomu opět r. 1904 a 1908 panovalo takové sucho, že potoky vyschly, ryby a raci nadobro vyhynuli. R. 1929 řádily zde opravdu sibiřské, téměř 40° mrazy, které zničily na sta ovocných stromů, zvláště třešní a švestek.

Pravé jaro začíná teprve v druhé polovině května a leckdy se stává, že květy ovocných stromů jsou pozdními mrazy z větší části zničeny. Jarní obdělávání půdy se tím často velice prodlužuje. Podzimní mrazy přicházejí někdy jíž koncem září a stává se, že brambory a ovsy se zachumelí dříve, než mohou být sklizeny. Ovocnému stromoví následkem nepříznivé přírody se u nás valně nedaří.

Území patří do mírně teplé oblasti MT2, pro kterou jsou charakteristické následující údaje: 

Počet letních dnů 20-30
Počet dnů s průměrnou teplotou >10°C 140-160
Počet mrazových dnů 110-130
Počet ledových dnů 40-50
Průměrná teplota v lednu -3 až -4 °C
Průměrná teplota v červenci 16 až 17 °C
Průměrná teplota v dubnu 6 až 7 °C
Průměrná teplota v říjnu 6 až 7 °C
Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm 120-130
Srážkový úhrn ve vegetačním období 450-500 mm
Srážkový úhrn v zimním období 250-300 mm
Počet dnů se sněhovou přikrývkou 80-100
Počet dnů zamračených 150-160
Počet dnů jasných 40-50
Průměrná relativní vlhkost vzduchu v roce 81%
Maximální relativní vlhkost vzduchu v prosinci 90%
Maximální relativní vlhkost vzduchu v květnu 73%

07.06.2021
   Stanovení přechodné úpravy provozu

04.06.2021
   Závěrečný účet DSO Mikroreg. Rychnovsko

31.05.2021
   Změna provozní doby na poště v Pěčíně

31.05.2021
   Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství

25.05.2021
   Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v čp. 253

22.04.2021
   Zahájení řízení o Změně č. 1 ÚP Slatina nad Zdobnicí

© www2.pecin.cz a TH SOFT 2024  
created by Jiří Trojan 05/2010