Zastupitelstvo obce

 

Miroslav Petr - starosta obce

Bc. David Jedlička - místostarosta

Miroslav Čámský

Ing. Petr Janovec

Ludmila Vašatová

Petr Prouza

Jaroslav Bergman


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www2.pecin.cz 05. 12. 2021, 02:23