Právní předpisy obce
Vyberte si z obsahu nabídky: Právní předpisy obce
(10.05.2021)OZV 2 - školský obvod
(10.05.2021)OZV 3 - školský obvod
(10.05.2021)OZV 4 - požární řád
(10.05.2021)Požární řád
(15.03.2021)OZV 1-poplatek z pobytu
(26.11.2020)OZV 1- odpady
(21.10.2020)Plán zimní údržby 2020-2021
(14.02.2020)Řád veřejného pohřebiště obce Pěčín
(13.12.2019)OZV 1-poplatek ze vstupného
(13.12.2019)OZV 2-poplatek z pobytu
(13.12.2019)OZV 3-poplatek z veřejného prostranství
(13.12.2019)OZV 4-poplatek ze psů
(20.06.2018)GDPR-informování veřejnosti
(13.07.2017)Obecně závazná vyhláška o volném pobíhání psů 2017
(03.11.2016)Obecně závazná vyhláška o stanovení školského obvodu 2016
(02.11.2016)Zásady zadávání Zakázky malého rozsahu
(19.09.2013)Požární řád
(19.09.2013)Řád ohlašovny požáru
(06.01.2011)Přílohy č. 1 vyhlášky č. 4/2010

Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www2.pecin.cz 05. 12. 2021, 03:20